Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
KH xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn huyện Định Quán năm 2020

KH xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn huyện Định Quán năm 2020​ KH 119.pdfKH 119.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 14-05-2020
In nội dung