Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
v/v triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

v/v triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020​ 64363_1.pdf64363_1.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 17-04-2020
In nội dung