Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
TB công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Định Quán

TB công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Định Quán​ 58518_1.pdf58518_1.pdf 2-2019-QD-4378.pdf2-2019-QD-4378.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 20-01-2020
In nội dung