Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
​Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện Định Quán​

 Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyệnvề công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện Định Quán​ 44933_1.pdf44933_1.pdf


Người thông báo: Trần Quang Tú
Ngày thông báo: 09-01-2019
In nội dung