Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
​Thông báo về việc lấy ý kiến huyện đủ điều kiện đề nghị thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

​Thông báo về việc lấy ý kiến huyện đủ điều kiện đề nghị thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới43559_1.pdf43559_1.pdf


Người thông báo: Bùi Quốc Trí
Ngày thông báo: 30-11-2018
In nội dung