Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo lấy ý kiến xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2018​

Thông báo lấy ý kiến xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2018​42116_1.pdf42116_1.pdf


Người thông báo: Bùi Quốc Trí
Ngày thông báo: 10-10-2018
In nội dung