Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
TB v/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Định Quán

TB v/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Định Quán​


Người thông báo: Ngô Tấn Tài
Ngày thông báo: 17-01-2018
In nội dung
File đính kèm:
34284_1.pdf