Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Về việc triển khai công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện

​Về việc triển khai công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 25-12-2017
In nội dung
File đính kèm:
3235_UBND Về việc triển khai công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện.pdf