Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Ban Biên tập Website huyện Định Quán tập huấn ngày 30-5-2013

Ngày 30 tháng năm 2013 Ban Biên tập (BBT) Website của huyện đã tổ chức tập huấn cho các thành viên, cán bộ tác nghiệp của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Trong thời gian 01 ngày, báo cáo viên đã hướng dẫn những thao tác cơ bản đăng nhập vào trang thông tin điện tử của huyện để đưa thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đồng thời hướng dẫn BBT về việc duyệt các bản tin của các cơ quan cung cấp trước khi đăng tải trên trang thông tin.


Người thông báo: VP
Ngày thông báo: 29-05-2013
In nội dung