Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định số 2243/2012/QĐ-UBND Cập nhật: 30-10-2014 07:15
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Định Quán.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Định Quán.

qd 2243-2012.pdfqd 2243-2012.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.