Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Ngân sách nhà nước

 
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Địn... (05/11/2020)
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Định Quán Quý III năm 2020 Xem tiếp...
Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo N... (27/08/2020)
Quy chế tiền lương, tiền thưởng và nâng bậc lương cho người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2020 của PTNMT 2020 Xem tiếp...
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đ... (27/08/2020)
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán Xem tiếp...
QĐ 2560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu... (27/08/2020)
QĐ 2560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu tư Thủy lợi phục vụ Tưới vùng mía Định Quán (Đợt 2) tại xã Gia Canh, xã Phú Hòa, huyện Định Quán (PPTNMT2020) Xem tiếp...
QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạ... (27/08/2020)
QĐ 2359/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Trạm bơm ấp 7, xã Phú Tân ​(PTNMT 2020) Xem tiếp...
Dự toán ngân sách quý I năm 2019 (06/08/2020)
Dự toán ngân sách quý I năm 2019 Xem tiếp...
Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2019... (04/08/2020)
Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10d-CK/TSC Xem tiếp...
Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10c-... (04/08/2020)
Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10c-CK/TSC Xem tiếp...
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 thực hiện theo ... (04/08/2020)
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10b-CK/TSC Xem tiếp...
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2... (04/08/2020)
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019 thực hiện theo Mẫu số 10a-CK/TSC Xem tiếp...
QC chi tiêu nội bộ_Trung Tâm Phát triển Quỹ đất (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Ban Quản Lý dự án (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Ban Quản Lý và Khai Thác Các Công Trình Thủy Lợi (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Trung Tâm VH-TT và Thể Thao (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ Thư Viện (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Trung Tâm VH-TT-Thề Thao (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Đài Truyền Thanh (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Y tế (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Văn Phòng UBND huyện (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Văn hóa và Thông Tin (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Tư pháp (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Tài nguyên và Môi trường (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Thanh Tra Huyện (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Tài chính Kế hoạch (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Nội Vụ (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Giáo Dục và Đào Tạo (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Dân tộc (04/08/2020)
QC chi tiêu nội bộ_Phòng Kinh tế - Hạ tầng (04/08/2020)
Cân đối dự toán, quyết toán ngân sách quý II năm 2020 (03/08/2020)
Công khai ngân sách Quý I năm 2020 (03/08/2020)
Quyết định công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020 (03/08/2020)
​​Dự toán ngân sách quý III​​ năm 2019 ​ (03/08/2020)
​Dự toán ngân sách quý II​​ năm 2019 (03/08/2020)
​Dự toán ngân sách ​năm 2019 (03/08/2020)
​Quyết toán ngân sách năm 2018 (03/08/2020)
Dự toán ngân sách năm 2018 (03/08/2020)
Quyết toán ngân sách năm 2017 (03/08/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.