Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

gfhdfhgf.png

Dự tại điểm cầu huyện Định Quán có đồng chí Trần Bá Đạt, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã triển khai hướng dẫn cốt lõi Kết luận 57; thông qua dự thảo Đề cương chương trình hành động của Chính phủ, các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…

Mục tiêu của Kết luận số 57 là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Hoàng Quân

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​