Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

z4573440417526_d387ff1fa12a8fbcfb529e7d43ab9a5b.jpg

Đồng chí Trần Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Sáng ngày 01/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ 35 Huyện ủy, Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, VPHU, TTCT huyện, Đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể CT – XH huyện, Bí thư (Phó Bí thư) các TCCSĐ trực thuộc huyện. Đồng chí Trần Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, qua 5 năm triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn. Công tác giáo dục phổ biến, tuyên truyền lý luận chính trị, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy tổ chức hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW và các chuyên đề hàng năm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) vào các chuyên đề giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của đoàn thể. Kết quả, trong toàn Đảng bộ huyện đã có 39/39 TCCSĐ (đạt 100%) và 262 chi bộ cơ sở (100%) tổ chức tuyên truyền với hơn 4.953/4.981 (đạt 99,4%) cán bộ, đảng viên được học tập quán triệt. Bên cạnh đó, Các cơ quan tuyên truyền của huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện và cơ sở định hướng một số nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các thông tin tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp đến 109.654/130.710 (đạt 83.9%) đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở.   

Cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; kịp thời thông tin thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng đã được tăng cường, các nhóm tích cực chia sẻ các tin, bài phản ánh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Điển hình có các trang Facebook Tuyên giáo Định Quán và Fanpage Định Quán 24/7 nhằm kết nối các trang mạng của các ngành, đơn vị là thành viên của BCĐ 35 Huyện ủy, đồng thời các trang của các ngành trong huyện như Chiến Thắng La Ngà, Tự Hào Việt Nam, Danh Thắng Đá Ba Chồng (Ban Chỉ huy Quân sự huyện); ĐỊNH QUÁN NGÀY MỚI (Công an huyện); Tuổi trẻ Định Quán (Huyện Đoàn), Thông tin Giáo dục Định Quán (Phòng giáo dục và Đào tạo huyện)​​; bên cạnh đó các Trang Facebook của xã mới thành lập tuy nhiên hoạt động khá hiệu quả như: Tuyên giáo La Ngà, Tuyên giáo Phú Lợi, Tuyên giáo Phú Ngọc, Tuyên giáo Phú Hòa… thường xuyên tổ chức thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội. Ngoài ra, các xã, thị trấn đều có các trang Facebook của các đoàn thể, công an xã… để thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội; quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Tuyên truyền, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên cập nhật thông tin tích cực của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 35 huyện, phát huy trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo 35 về công tác đấu tranh trên mạng xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện.

PHÚC ƯNG

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​