Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2023)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Đoàn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý IV/2022 với chủ đề: Lý tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay

z3850943584548_7fb27c29a186e844b8c3a1c1442dc92e.jpg

Quang cảnh buổi sinh hoạt Câu lạc bộ

Chiều ngày 02/11/2022, CLB lý luận trẻ huyện Định Quán đã tổ chức sinh hoạt quý IV/2022, với chủ đề:" Lý tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay". Tham dự có hơn 35 thành viên câu lạc bộ, và các đơn vị  đoàn cơ sở.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên đã được trao đổi thảo luận xoay quanh chủ đề, đặt ra những câu hỏi : lý tưởng là gì? Lý tưởng thanh niên ngày xưa khác nhau hay giống nhau với lý tưởng thanh niên ngày nay? Thanh niên chúng ta cần làm gì để xây dựng lý tưởng cách mạng?

z3850943627619_f25c07f642bb189a896cd03511740170.jpg

Nói về lý tưởng không phải ai cũng nhận thức đầy đủ về nó, cũng như không phải dễ dàng để trang bị cho mình một lý tưởng chân chính. Là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp cách mạng của nước nhà, việc bồi dưỡng lý tưởng là hết sức cần thiết, trong đó lý tưởng cách mạng giữ vai trò quyết định.​

Thanh niên Việt Nam chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được trong quá khứ với những chiến tích vẻ vang thấm đẫm tinh thần cách mạng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường, với nhiều cám dỗ, thanh niên dễ đánh mất bản ngã của mình, họ thờ ơ, lãnh đạm đối với con đường đi lên của đất nước; tỏ ra xa lạ với lý tưởng cách mạng, thậm chí có những tư tưởng cực đoan, thái độ thù nghịch với con đường đi lên của đất nước. Trong khi đó bất kì cuộc cách mạng nào, đấu tranh giải phóng dân tộc hay cách mạng khoa học tri thức kể cả cách mạng bản thân...nếu muốn thành công thì thanh niên phải xác định cho mình lý tưởng cao đẹp để hướng tới, như lời chiến sĩ cách mạng Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng".

Nếu lý tưởng sống thế hệ thanh niên trước đây là hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc thì lý tưởng của thanh niên hôm nay là xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu". Như vậy, phải chăng lý tưởng cách mạng của thanh niên trong thời đại mới khác với lý tưởng cách mạng của thế hệ cha anh ngày xưa? 

Không đúng, bởi: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" đã trở thành mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và các thế hệ thanh niên Việt Nam; với truyền thống yêu nước thương nòi, với tất cả sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ sẵn sàng là lực lượng tiên phong thực hiện lý tưởng của Đảng, luôn được Đảng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Bắt nguồn từ truyền thống đó, trong những thời kì khác nhau của lịch sử, tuỳ theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng mà cách thể hiện lý tưởng cách mạng của thanh niên có khác nhau chứ không hề thay đổi.

Nếu trong quá khứ khi toàn dân tộc phải đối diện trực tiếp với cái sống và cái chết, nhiều thế hệ thanh niên đã sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước thì ngày hôm nay lý tưởng cách mạng của thanh niên không phải là một khái niệm cao xa mà gần gũi với mỗi người. 

Lý tưởng cách mạng của thanh niên ngày nay chính là sự khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế bằng việc xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đặc biệt phát triển thành một nước công nghiệp hiện đại, một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Khi nền kinh tế tri thức ngày càng định hình và phát triển kéo theo những hạn chế vốn có, cái tốt, cái xấu trở nên khó phân biệt thì đòi hỏi mỗi thanh niên phải có đủ bản lĩnh, lập trường lựa chọn hướng đi cho mình để quyết định tương lai của mình, quyết định tương lai của đất nước. Bác Hồ đã luôn tin tưởng vào thế hệ thanh niên Việt Nam: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ trở thành một lực lượng rất mạnh mẽ".

Thanh niên chúng ta phải ra sức học hỏi kinh nghiệm, những tri thức khoa học, những tinh hoa văn hoá, những yêu cầu thời đại để rồi tất cả trở thành hành trang thôi thúc chúng ta hăng say hơn phục vụ cho quê hương đất nước mình. Lý tưởng cách mạng của thanh niên còn được thể hiện ở thái độ hết sức rạch ròi trước tình hình của đất nước và thế giới, là sự cảnh giác cao độ trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch...tất cả thanh niên dù trên lĩnh vực nào thì cũng đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến hết mình vì mục tiêu lý tưởng chung, xuyên suốt của dân tộc ta, điển hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua cho thấy rằng không phải là điều xa vời, to tát đối với tuổi trẻ, chúng ta có nhiệt huyết, có nội lực, có khả năng tiếp cận tri thức khoa học; đây là những điều kiện tiên quyết để xây dựng và thực hiện lý tưởng cách mạng của thanh niên.​

Huyện Đoàn

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​