Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát chuyên đề tại huyện Định Quán

z3538531857728_65668c8c5b418e14ff443674a5e9ac34.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực BTGTU, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Thực hiện chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chiều ngày 01/7/2022, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) năm 2022 tại đơn vị huyện Định Quán.

Tiếp và làm việc cùng với đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có đồng chí Đoàn Đông Dương – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện Định Quán.

1.jpg

Quang cảnh buổi giám sát tại Huyện ủy Định Quán

Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua việc triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm" trên địa bàn huyện Định Quán được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư, kết quả 41/41 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức triển khai, quán triệt cho 4.922/4987 đảng viên (đạt 98%). Các cơ quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện. Mối quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn huyện còn có những hạn chế, khó khăn như: Việc phối hợp cung cấp thông tin để định hướng tuyên truyền có lúc, có việc chưa kịp thời; có dự án, công trình đã quy hoạch có tác động lớn đến đời sống và sản xuất của Nhân dân chậm được triển khai hoặc còn kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền … Từ kết quả đạt được và xác định rõ những tồn tại hạn chế, Huyện ủy Định Quán đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII); thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc bức xúc, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng; tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tăng cường việc nắm bắt, cung cấp thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội một cách thường xuyên và chính xác, tạo sự thống nhất trong giải quyết các vụ việc; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các kết luận và kết quả giải quyết của UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra…

Về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Huyện ủy Định Quán đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai quán triệt, ban hành các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể hàng năm; xây dựng các quy chế hoạt động cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; xây dựng đội ngũ cộng tác viên; điều hành, quản lý hoạt động của các trang Fanpage, Facebook; chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến địa bàn huyện Định Quán; kịp thời phát hiện, đấu tranh và phối hợp xử lý các đối tượng phát tán thông tin xuyên tạc trên địa bàn huyện; chủ động tập huấn cho đội ngũ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp  huyện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả tích cực của Huyện ủy Định Quán trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII). Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đã chỉ đạo, định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Huyện ủy Định Quán trong triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII).


PHÚC ƯNG

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​