Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết

 
24. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020​
67851_1.pdf

23. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020​
22. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020​
21. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020​
20. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020​
19. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020​
18. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020​
17. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020​
16. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020​
15. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020​
14. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)
13. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)
12. Lịch làm việc của TTUBND huyện từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020
11. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020
10. Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020​​​
9. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020
8. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020
7. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020
6. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020
5. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020
4. Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020