Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết

 
22.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019
179.signed.pdf

21.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019
20.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019
19.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019
18.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019
17.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019
16.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019
15.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019
14.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 08/4 đến ngày 12/4/2019
13.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019
12.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019
11.Lịch làm việc của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019
10.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019
09.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 04/3 đến ngày 8/3/2019
08.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019
07.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019
06.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 02/02 đến ngày 15/02/2019
05.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2019
04.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019
03.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019
02.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019