Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Chi tiết

 
15.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019

​15.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019​

lich lam viec.pdf

14.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 08/4 đến ngày 12/4/2019
13.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019
12.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019
11.Lịch làm việc của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019
10.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019
09.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 04/3 đến ngày 8/3/2019
08.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019
07.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019
06.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 02/02 đến ngày 15/02/2019
05.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2019
04.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019
03.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019
02.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019
01.Lịnh làm việc của TTUBND huyện từ ngày từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2019