Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề Chế độ thai sản
Chuyên mục Tình hình thi hành pháp luật
Ngày hỏi 21/03/2018
Người hỏi Lâm Ngọc Kiều Chinh
Email lamkieuchinh06914@gmail.com
Điện thoại 01229191124
Nội dung hỏi
Tôi là giáo viên, hiệ đang mang thai tuấn thứ 32,dự sinh17/5 trùng với dịp hè. Vậy tôi có được nghỉ thêm 2 tháng không, chế độ như thế nào?
Nội dung trả lời

Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán xin trả lời như sau:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Tại khoản 2, Điều 31 quy định “ Lao động nữ khi sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản”

Tại khoản 1 Điều 34 quy định: “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng”.

Như vậy, nếu cô Lâm Ngọc Kiều Chinh có thời gian tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

                                                   KT.GIÁM ĐỐC

                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                        (Đã ký)

                                            Nguyễn Thị Tích Phòng​