Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề sinh viên xin thực tập
Chuyên mục Đất đai
Ngày hỏi 03/03/2018
Người hỏi Nguyễn Chí Thanh
Email 14124289@st.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại 0974387357
Nội dung hỏi
hiện em là sinh viên năm cuối (năm 4) trường ĐH Nông Lâm chuyên ngành quản lý đất đai, cho em hỏi bên phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện có nhận sinh viên xin thực tập không ạ, em xin cảm ơn.
Nội dung trả lời

​            Phòng Tài nguyên và Môi trường có mốt ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trong thời gian qua các sinh viên của các trường có nhu cầu xin thực tập tại địa phương (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán), Phòng luôn tạo mọi điều kiện cho các sinh viên thu thập số liệu, tài liệu… theo quy định trong suốt thời gian thực tập để hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Vì vậy, các sinh viên có nhu cầu thực tập tại phòng, đề nghị liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo Phòng và mang theo Giấy giới thiệu của trường.

                                                           KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                             (Đã ký)

                                                                Ngô Hồng Phúc​