Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng
Chuyên mục Văn hóa - Xã hội
Ngày hỏi 13/01/2018
Người hỏi Lê Ngọc Thiện
Email lengocthien02@gmail.com
Điện thoại 01285006646
Nội dung hỏi
Theo bảng danh sách các bà mẹ VNAH tại nhà truyền thống tượng đài Chiến thắng La Ngà, tính tới thời điểm ngày 30/05/2016 huyện Định Quán có bao nhiêu mẹ được truy phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng?
Nội dung trả lời

Câu hỏi của bạn nằm trong câu hỏi Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử Tượng đài Chiến thắng Là Ngà năm 2018. nên Ban biên tập Website của huyện không trả lời được câu hỏi này. mong bạn thông cảm!