Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề Kính Gửi UBNN Huyện Định Quán - Phòng Nông Nghiệp Và PTNT Huyện
Chuyên mục Đất đai
Ngày hỏi 09/01/2018
Người hỏi TRẦN THỊ ĐĂNG TÂM
Email dangtam318@gmail.com
Điện thoại 0904 990727
Nội dung hỏi
Xin hỏi về việc nhận tiền hỗ trợ thiệt hại Xoài do thời tiết tại xã Thanh Sơn.Kính Gửi: - UBNN Huyện Định Quán –Phòng Nông Nghiệp Và PTNT Huyện. Ba tôi tên là Trần Công Trung Hộ khẩu thường trú tại tổ 9 ấp 1 xã Thanh Sơn CMND số 270114697 cấp ngày 13/1/2010. Tôi được biết nhà nước đang hỗ trợ thiệt hại mùa màng năm 2016-2017 trên cây xoài, và ba tôi là ông Trần Công Trung có trong danh sách cấp phát hỗ trợ tại tổ 9 ấp 1 xã Thanh Sơn nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Vậy xin cho hỏi khi thời gian khi nào thì gia đình tôi nhận được tiền hỗ trợ và nhận được bao nhiêu xin cho biết rõ.
Nội dung trả lời

​             Phòng Nông và PTNT trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa gây ra năm 2016-2017 trên địa bàn huyện Định Quán, trong đó có danh sách phê duyệt diện tích và kinh phí hỗ trợ trên địa bàn xã Thanh Sơn.

Hiện nay xã Thanh Sơn đã và đang tiến hành cấp phát kinh phí hỗ trợ thiệt hại điều, xoài do mưa trái mùa cho người dân.

Theo danh sách hỗ trợ thiệt hại diều, xoài do mưa trái mùa năm 2016-2017 tại xã Thanh Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện có tên ông Trần Công Trung ở số thứ tự 122 có địa chỉ cư ngụ tại tổ 9, ấp 1, đất sản xuất tại tổ 9, ấp 1 xã Thanh Sơn với số tờ bản đồ số 94, số thửa 09, số CMND: 270114697 cấp ngày 13/01/2010 có diện tích đất trông xoài thiệt hại 07 ha, số tiền được hỗ trợ là 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng)

                                                           TRƯỞNG PHÒNG

                                                                     (Đã ký)

                                                                   Sần Sỳ Hồ​