Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề Khiếu lại tiền hỗ trợ thiệt hại điều xã phú túc
Chuyên mục Đất đai
Ngày hỏi 27/12/2017
Người hỏi Đinh hữu vân, trần quốc thắng
Email Traibanlinh2008@gmail.com
Điện thoại 0979554436
Nội dung hỏi
Tôi đinh hữu vân ấp cầu ván .Đinh Thị Kim Hạnh ,Trần Quốc Thắng ấp suối rút và một số người khác ..... Thường trú ở xã Gia Tân 3, thành phố hồ chí minh. Chúng tôi lên lãnh tiền hỗ trợ vườn điều thiệt hại ở xã phú túc nhưng không có tên trong danh sách hỗ trợ. Hồ sơ: các văn bản, chứng minh nhân dân, sổ đỏ. Chúng tôi đều được hướng dẫn làm và hoàn tất giống như mọi người ở xã phú túc. Tôi đảm bảo hồ sơ không bị sai sót , thời gian hoàn tất đúng ngày. Những người làm cùng ngày , cùng giờ nhưng ở xa phú túc đều được hưởng tiền hỗ trợ. Xin ủy ban nhân dân huyện định quán cho chúng toi biết tại sao chúng tôi không được hưởng sự hỗ trợ này?? Mặc dù thiệt hại như nhau. Xin chân thành cảm ơn và mong được sự quan tâm sớm nhất của huyện định quán.(chúng tôi đã khiếu nại nhưng ủy ban xã phú túc nói chúng tôi lên huyện định quán)
Nội dung trả lời

​             Phòng Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

Thực hiện Văn bản số 6325/UBND-CNN ngày 30/6/2017, của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa gây ra trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3203/SNN-TL ngày 04 tháng 7 năm 2017 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện lập thủ tục hồ sơ hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa trái mùa 2016-2017.

UBND huyện Định Quán đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ thiệt hại Điều Xoài trên địa bàn huyện.  Đồng thời Bao chỉ đạo hỗ trợ thiệt hại Điều Xoài đã có hướng dẫn công tác triển khai lập thủ tục, xác minh thiệt hại do mưa trái mùa trên địa bàn huyện theo trình tự và nội dung lập thủ tục hồ sơ gồm:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

+ Đối tượng được hỗ trợ: hộ dân trực tiếp sản xuất bị thiệt hại do mưa trái mùa có đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất của các xã, thị trấn Định Quán.

+ Không tiến hành kê khai hỗ trợ đối với những trường hợp lấn chiếm đất công để sản xuất, diện tích sản xuất xen canh hoặc nằm ngoài quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn sản xuất của xã, thị trấn Định Quán.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn Định Quán.

a) Thông báo cho các hộ dân làm đơn đề nghị lên UBND xã, thị trấn theo mẫu 1 phục lục I của Nghị Định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ có xác nhận của đại diện thôn, ấp (theo mẫu quy định)

b) Thành lập hội đồng kiểm tra bao gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế), cán bộ chuyên môn cấp huyện (có danh sách phân công cán bộ chuyên môn cấp huyện cụ thể gửi kèm), cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực nông nghiệp cấp xã, công chức thống kê xã, cộng tác viên trồng trọt và BVTV; đại diện Hội Nông dân xã; UBMTTQ xã; Trưởng ấp (hoặc khu phố); đại diện khu dân cư.

- Hội đồng kiểm tra căn cứ vào đơn đề nghị của các hộ và quy định đối tượng được hỗ trợ lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại của từng hộ dân sản xuất,

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện theo mẫu số 1 tại phụ lục II của Nghị Định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Lập bảng thống kê danh sách từng hộ kèm theo trong đó có tên địa chỉ, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, diện tích thiệt hại.

c)  Đối với phần diện tích đất người dân có Hợp đồng ký kết cùng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Công ty Mía đường La Ngà, Nông trường Cao su Túc Trưng nhưng được người dân trồng điều, xoài đề nghị UBND các xã tổng hợp kê khai riêng và gửi về huyện, UBND huyện sẽ có kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

3. Công tác tổng hợp chung ở cấp huyện:

Sau  khi UBND các xã, thị trấn Định Quán hoàn tất công tác lập hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ ở cấp xã, thị trấn và có báo cáo kèm theo bảng tổng hợp, danh sách tổng hợp từng hộ dân có diện tích thiệt hại và hồ sơ minh chứng từng hộ gửi về huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT. Thì Phòng Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào kết quả tổng hợp ở các xã, thị trấn Định Quán để tổng hợp báo cáo chung của toàn huyện trình UBND huyện Định Quán xem xét có kiến nghị trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt hỗ trợ cho người dân.

Chính vì vậy, đối với câu hỏi thắc mắc của các ông Đinh Hữu Vân, Bà Đinh Thị Kim Hạnh và ông Trần Quốc Thắng ấp Suối Rút và một số người khác... đề nghị các ông, bà liên hệ trực tiếp UBND xã Phú Túc để được giải thích rõ nguyên nhân. 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Sần Sỳ Hồ