Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề Hướng dẫn thay đổi tên trong giấy khai sinh
Chuyên mục Tư pháp - Hộ tịch
Ngày hỏi 22/12/2017
Người hỏi Đặng Phương Trâm
Email dangphuongtram0701@gmail.com
Điện thoại 01678171696
Nội dung hỏi
Kính gửi UBND huyện Định Quán. Em tên là Đặng Phương Trâm, giới tính Nam,sinh năm 1995, HKTT tại Ấp 6, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai. Ngày trước bố mẹ em đặt tên cho em là Đặng Phương Trâm. Điều này gây nhầm lẫn cho em khi đi học, sinh hoạt hàng ngày. Mọi người khi nghe tên em thì không tin em giới tính Nam. Điều đó gây nhiều nhầm lẫn và trờ ngại trong cuộc sống. Em rất e ngại khi giao tiếp với mọi người. Nay em muốn hỏi là thủ tục để đổi lại tên trong giấy khai sinh là như thế nào, ở đâu có thể giải quyết vấn đề này cho em ?Em cảm ơn
Nội dung trả lời

Về vấn đề này, Phòng Tư pháp trao đổi như sau:

          1.Về nội dung thẩm quyền giải quyết việc đổi lại tên trong Giấy khai sinh.

          Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi lại tên trong Giấy khai sinh là UBND huyện Định Quán được quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch quy định “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc”.

          2. Về nội dung thủ tục thay đổi tên trong Giấy khai sinh:

          Được quy định tại Bộ thủ tục hành chính ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1806/QĐ - UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) như sau:

          a) Trình tự thực hiên:

          Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.

          Bước 2: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện Định Quán (gọi là bộ phận một cửa) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc thay đổi tên; Công chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Định Quán.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          * Giấy tờ phải xuất trình:

          + Chứng minh nhân dân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người yêu cầu thay đổi.

          + Sổ hộ khẩu gia đình để xác định thẩm quyền đăng ký và nơi thực hiện việc thay đổi.

          Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

          * Giấy tờ phải nộp:

          + Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu.

          + Giấy tờ liên quan đến việc yêu cẩu thay đổi

          + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp uỷ quyền thực hiện đăng ký thay đổi. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          d) Thời gian giải quyết:

          03 ngày làm việc, nếu phải xác minh thì không quá 06 ngày làm việc

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

          f) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

          UBND huyện Định Quán giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục thay đổi hộ tịch (01bản chính, bản sao trích lục được cấp theo yêu cầu của người dân)

          h) Lệ phí: 25.000 đồng; bản sao trích lục hộ tịch 8 000/01bản sao

          i) Căn cứ pháp lý:

          - Bộ luật Dân sự năm2015;

          - Luật Hộ tịch năm 2014;

          - Nghị định số 123/2015/NĐ – CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

          - Thông tư số 15/2015/TT – BTP ngày 16/11//2015của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ – CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                      (Đã ký)

                                                              Trần Thị Thanh Thảo