Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề TIỀN HỖ TRỢ MẤT MÙA DO SÂU BÊNH NĂM 2017
Chuyên mục Đất đai
Ngày hỏi 29/09/2017
Người hỏi HUỲNH THÌN
Email thinhuynh09@gmail.com
Điện thoại 0908195284
Nội dung hỏi
Kính Gửi: UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN, Tôi tên là HUỲNH THÌN, Hiện nay đang canh tác trồng cây điều tại thửa đất số 146, tờ bản đồ số 30, diện tích đất là 3 hecta thuộc ẤP MÍT NÀI-XÃ LA NGÀ-HUYỆN ĐỊNH QUÁN-TỈNH ĐỒNG NAI. Toàn bộ diện tích đất trồng cây điều năm trồng 1990. Năm 2017 do dịch bệnh bọ xít, toàn bộ vụ mùa thiệt hại hoàn toàn 99%. Tôi được biết nhà nước có hỗ trợ thiệt hại mùa màng do sâu bệnh và ấp MÍT NÀI có yêu cầu tôi làm hồ sơ gửi ẤP MÍT NÀI cách đây đã 3 tháng. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại.Xin quý ban cho tôi hỏi: 1. Thửa đất của tôi có được hỗ trợ không. 2. Mức hỗ trợ cho mỗi hecta là bao nhiêu?. 3. Khi nào thì tôi nhận được hỗ trợ. Xin cảm ơn( Tôi xin đính kèm sổ đỏ lô đất của tôi)
Nội dung trả lời

Về chủ trương hỗ trợ người dân có diện tích điều, xoài bị thiệt hại do mưa trái mùa năm 2016-2017.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 6325/UBND-CNN ngày 30/6/2017, về việc hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa gây ra trên địa bàn tỉnh;

Sau khi hoàn chỉnh thủ tục thực hiện thống kê, thẩm định thiệt hại điều, xoài do mưa trái mùa trên địa bàn các xã, thị trấn Định Quán gửi về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày 10/11/2017 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4036/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa gây ra năm 2016-2017 trên địa bàn huyện Định Quán.

Định mức phí hỗ trợ điều, xoài do mưa trái mùa: 2.000.000 đồng/ha (hai triệu đồng/ha).

Thời gian hỗ trợ: trước ngày 31/12/2017 (hiện nay UBND xã đang làm thủ tục để hỗ trợ cho người dân).

Đối với trường hợp của ông Huỳnh Thìn:

Theo danh sách của UBND xã La Ngà đề nghị hỗ trợ điều, xoài do mưa trái mùa năm 2016-2017 có danh sách tên ông Huỳnh Thìn ở số thứ tự 1.152 có địa chỉ cư trú tại thành phố Hồ |Chí Minh, đất sản xuất tại ấp Mít Nài, xã La Ngà, số CMND 046076000062 cấp ngày 13/5/2016 có diện tích đất trồng điều thiệt hại 03 ha, số tiền được hỗ trợ là 6.000.000 (sáu triệu đồng)

Để biết chính xác thông tin đề nghị ông Huỳnh Thìn đến điểm niên yết công khai danh sách các hộ dân được hỗ trợ điều, xoài tại nhà văn hóa ấp Mít Nài, hoặc trụ sở UBND xã La Ngà để xem, hoặc có thể liên hệ trực tiếp UBND xã La Ngà để được cung cấp.

                                                    TRƯỞNG PHÒNG

                                                           (Đã ký)

                                                           Sần Sỳ Hồ​