Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

Tiêu đề Tách thửa và chuyển mục đích SDĐ
Chuyên mục Đất đai
Ngày hỏi 11/05/2018
Người hỏi Nguyễn nam
Email Mymy19881@yahoo.com
Điện thoại 0972267070
Nội dung hỏi
Cho tôi hỏi tôi muốn chuyển nhượng đất. Thì tôi có thể vừa tách thửa vừa chuyển mục đích SDĐ chung có được hay không ? Hay phải chuyển mục đích SDĐ trước rồi mới cho tách thửa..
Nội dung trả lời

Phòng Tài nguyên và Môi trường có thông tin phản hồi như sau:

Ngày 12/6/2018, Sở Tài Nguyên và Môi trường có văn bản số 3733/STNMT-VP về việc trao đổi xử lý các khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Định Quán. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến là: “không thể nhập quy trình tách thửa với chuyển mục đích sử dụng đất do khi triển khai đồng thời sẽ phát sinh trường hợp cho phép tách thửa nhưng không cho phép chuyển mục đích sử dụng”.

Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và nằm trong kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đề nghị ông cung cấp các thông tin cụ thể về thông tin thửa đất, địa chỉ, diện tích tách thửa… Phòng Tài Nguyên và Môi trường mới có cở sở trả lời cụ thể cho ông.

                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                               (Đã ký)

                                          Ngô Hồng Phúc​