Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Công tác tổ chức cán bộ

 
1064 QĐ- UBND NGÀY 23.3.2021 - NGUYỄN HỮU TUÂN - PHÓ HT TH LIÊN SƠN (11/04/2021)
1064 QĐ- UBND NGÀY 23.3.2021 - NGUYỄN HỮU TUÂN - PHÓ HT TH LIÊN SƠN Xem tiếp...
1063 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - ĐÀM MINH HẢO - PHÓ HT MN THANH SƠN (11/04/2021)
1063 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - ĐÀM MINH HẢO - PHÓ HT MN THANH SƠN Xem tiếp...
1062 QĐ- UBND NGÀY 23.3.2021 THIỀU THỊ TRUNG - PHÓ HT TH HOÀNG HOA THÁM (11/04/2021)
1062 QĐ- UBND NGÀY 23.3.2021 THIỀU THỊ TRUNG - PHÓ HT TH HOÀNG HOA THÁM Xem tiếp...
1061 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - NGUYỄN VĂN BẢY - HIỆU TRƯỞNG THCS PHÚ TÂN (11/04/2021)
1061 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - NGUYỄN VĂN BẢY - HIỆU TRƯỞNG THCS PHÚ TÂN Xem tiếp...
1060 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - LẠI THỊ TUYẾT - HIỆU TRƯỞNG TH KIM ĐỒNG (11/04/2021)
1060 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - LẠI THỊ TUYẾT - HIỆU TRƯỞNG TH KIM ĐỒNG Xem tiếp...
1059 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - HUỲNH NGHĨA LÂN - PHÓ GĐ TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT (11/04/2021)
1059 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - HUỲNH NGHĨA LÂN - PHÓ GĐ TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT Xem tiếp...
1058 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - NGUYỄN ĐỨC KHUÊ - PHÓ GĐ TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT (11/04/2021)
1058 QĐ-UBND NGÀY 23.3.2021 - NGUYỄN ĐỨC KHUÊ - PHÓ GĐ TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT Xem tiếp...
919 QĐ-UBND NGÀY 05.03.2021 - VŨ QUỲNH ANH - PHÓ HT MN BÉ NGOAN (11/04/2021)
919 QĐ-UBND NGÀY 05.03.2021 - VŨ QUỲNH ANH - PHÓ HT MN BÉ NGOAN Xem tiếp...
918 QĐ-UBND NGÀY 05.3.2021 - NGUYỄN THỊ KIM NGA - PHÓ HT TH ĐINH TIÊN HOÀNG (11/04/2021)
918 QĐ-UBND NGÀY 05.3.2021 - NGUYỄN THỊ KIM NGA - PHÓ HT TH ĐINH TIÊN HOÀNG Xem tiếp...
776 QĐ-UBND NGÀY 07.02.2021 - QĐ GIAO BIÊN CHẾ NĂM 2021 (15/03/2021)
776 QĐ-UBND NGÀY 07.02.2021 - QĐ GIAO BIÊN CHẾ NĂM 2021 Xem tiếp...
422 QĐ-UBND NGÀY 27.01.2021 - NGUYỄN VĂN BẢY - PHÓ HT THCS PHÚ TÂN (15/03/2021)
421 QĐ-UBND NGÀY 2701.2021 - VŨ THỊ HOÀI LINH - PHÓ HT MN LA NGÀ (15/03/2021)
420 QĐ-UBND NGÀY 27.01.2021 - DƯƠNG ĐỨC CẦN - PHÓ HT THCS TÚC TRƯNG (15/03/2021)
419 QĐ-UBND NGÀY 27.01.2021 - DƯƠNG THỊ HIỆP - PHÓ HT MN TUỔI NGỌC (15/03/2021)
418 QĐ-UBND NGÀY 27.01.2021 - HOÀNG ĐỨC THIỆN - PHÓ HT TH NGUYỄN BÁ NGỌC (15/03/2021)
417 QĐ-UBND NGÀY 27.01.2021 - NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG - PHÓ HT MN HOA HỒNG (15/03/2021)
416 QĐ-UBND NGÀY 27.01.2021 - ĐẶNG THỊ VÂN ANH - PHÓ HT MN TUỔI NGỌC (15/03/2021)
377 QĐ-UBND NGÀY 22.01.2021 - NGUYỄN THỊ MỸ SUNG - PHÓ TP LAO ĐỘNG TB VÀ XH (15/03/2021)
210 KH-UBND NGÀY 03.12.2020 - KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TH NĂM HỌC 2020 - 2021 (15/03/2021)
5323 QĐ-UBND NGÀY 31.12.2020 - LÊ THỊ THANH TÂM - HT THCS NGÔ THỜI NHIỆM (24/01/2021)
4952 QĐ-UBND NGÀY 25.12.2020 - HOÀNG THỊ KIM THANH - PHÓ HT MN TÚC TRƯNG (24/01/2021)
4951 QĐ-UBND NGÀY 25.12.2020 - NGUYỄN THỊ HUYỀN MƠN - PHÓ HT TH LA NGÀ (24/01/2021)
4950 - QĐ-UBND NGÀY 25.12.2020 - VŨ THỊ HẢI YẾN - PHÓ HT TH LA NGÀ (24/01/2021)
4949 QĐ-UBND NGÀY 25.12.2020 - NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT - PHT THCS PHÚ LỢI (24/01/2021)
4766 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - NGUYỄN THỊ THU HẰNG - PHÓ TH TLAM SƠN (24/01/2021)
4765 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - TRẦN VĂN HỮU - HT TH TRẦN QUỐC TOẢN (24/01/2021)
4764 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - NGUEYỄN THỊ HOÀI SƠN - PHÓ HT MN BÉ NGOAN (24/01/2021)
4763 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 NGUYỄN THANH BÌNH - HT MN TUỔI NGỌC (24/01/2021)
4762 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - PHAN ĐỨC HOÀI - PHÓ HT THCS PHÚ TÚC (24/01/2021)
4761 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - VŨ THỊ HẢI YẾN - PHÓ HT TH CHU VĂN AN (24/01/2021)
4760 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - LÊ XUÂN NGUYỆN - PHÓ HT TH NGUYỆN HUỆ (24/01/2021)
4759 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - LÊ VĂN TÍNH - PHÓ HT TH KIM ĐỒNG (24/01/2021)
4758 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - TRỊNH TỐ NGA - PHÓ HT TH PHÙ ĐỔNG (24/01/2021)
4757 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 TRẦN THỊ YẾN - PHÓ HT THCS LÝ THƯỜNG KIỆT (24/01/2021)
4756 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - NGUYỄN LÊ KHIÊM - PHÓ HT THCS NGUYỄN THỊ MIN... (24/01/2021)
4755 QĐ-UBND NGÀY 11.12.202 - PHẠM THỊ HỒNG GẤM - PHÓ HT MN THANH SƠN (24/01/2021)
4754 QĐ-UBND NGÀY 11.12.2020 - HỒ THỊ TÌNH - PHÓ HT TH NGUYỄN KHUYẾN (24/01/2021)
4547 QĐ-UBND NGÀY 01.12.2020 - PHAN THANH NHÂN - PHÓ CHÁNH THANHTRA HUYỆN (24/01/2021)
1628 QĐ-UBND NGÀY 21.5.2020_ TRẦN THÀNH NAM_ CHUYỂN ĐỔI 2020 (14/12/2020)
1627 QĐ-UBND NGÀY 21.5.2020_ NGUYỄN TẤN TRIỀU_ CHUYỂN ĐỔI 2020 (14/12/2020)
1626 QĐ-UBND NGÀY 21.5.2020_TRẦN BẢO DUY THƯƠNG_ CHUYỂN ĐỔI NĂM 2020 (14/12/2020)
1625 QĐ-UBND NGÀY 21.5.2020 _PHẠM THỊ HƯƠNG_ CHUYỂN ĐỔI 2020 (14/12/2020)
1585 NGÀY 29.4.2020 THÔNG BÁO NIÊM YẾT CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC NĂM 2020 (14/12/2020)
86 KH-UBND NGÀY 31.3.2020_ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC NĂM 2020pdf (14/12/2020)
4259 QĐ-UBND NGÀY 18.11.2020 - GIẢM 2 BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC (14/12/2020)
3695 QĐ-UBND NGÀY 09.10.2020 GIAO BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 ... (14/12/2020)
3485 QĐ-UBND NGÀY 21.9.2020_PCT XÃ PHÚ CƯỜNG (14/12/2020)
3168 QĐ-UBND NGÀY 25.8.2020 - CHỦ TỊCH XÃ PHÚ LỢI (14/12/2020)
3059 QĐ-UBND NGÀY 14.8.2020 - PCT XÃ LA NGÀ (14/12/2020)
3058 QĐ-UBND NGÀY 14.8.2020 - CHỦ TỊCH XÃ LA NGÀ (14/12/2020)
2008 QĐ-UBND NGÀY 26.6.2020_PCT XÃ THANH SƠN (14/12/2020)
683 QĐ-UBND NGÀY 3.3.2020 - CHỦ TỊCH XÃ PHÚ VINH (14/12/2020)
679 QĐ-UBND NGÀY 3.3.2020 - CHỦ TỊCH XÃ TÚC TRƯNG (14/12/2020)
4869 UBND-NV NGÀY 18.112020 - QUY HOẠCH NGÀNH GD VÀ ĐÀO TẠO NK 2020 - 2025... (14/12/2020)
4220 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020_ NGUYỄN ĐÌNH XẢO (18/11/2020)
4218 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - PHÓ HT TH TRƯNG VƯƠNG (18/11/2020)
4218 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - PHÓ HT TH TRƯNG VƯƠNG (18/11/2020)
4217 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - VÕ THỊ CẨM THÍA- PHÓ HT MN HOA MAI (18/11/2020)
4216 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - TRẦN THỊ OANH - HT MN PHÚ HÒA (18/11/2020)
4215 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - NGÔ ĐỨC VINH - PHÓ HT THCS TRẦN HƯNG ĐẠO (18/11/2020)
4214 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - NGUYỄN THỊ TOÀN - PHÓ HT TH QUANG TRUNG (18/11/2020)
4213 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - LƯƠNG THỊ HIỀN - PHÓ HT MN PHÚ HÒA (18/11/2020)
4212 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 LÊ QUANG MINH - PHÓ HT THANH SƠN (18/11/2020)
4210 QĐ-UBND NGÀY 13.11.2020 - HỒ SĨ HOÀN - HT TH LAM SƠN (18/11/2020)
4209 QĐ- UBND NGÀY 13.11.2020 - VƯƠNG THỊ PHƯỢNG - PHÓ TH THANH SƠN (18/11/2020)
3703 QĐ-UBND NGÀY 07.10.2020_ NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - PHÓ TP NN VÀ PTNT (18/11/2020)
3694 QĐ-UBND NGÀY 09.10.2020_ NGUYỄN PHƯỚC ÁI TÂN - PHÓ HT THCS LA NGÀ (18/11/2020)
3693 QĐ-UBND NGÀY 09.10.2020_ PHAN THANH DUYÊN_ PHÓ HT MN PHÚ HOA (18/11/2020)
3679 QĐ-UBND NGÀY 05.10.2020 _ TRẦN THỊ THANH THẢO - TP TƯ PHÁP (18/11/2020)
3537 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020_. NGUYỄN THỊ NGA - PHÓ HIỆU TRƯỜNG TH PHÚ NGỌC ... (18/11/2020)
3536 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020 _ TRẦN THỊ THIỂU - HIỆU TRƯỞNG TH HÙNG VƯƠNG (18/11/2020)
3535 QĐ-UBND _ PHẠM THỊ KIM HOA - HIỆU TRƯỞNG MN PHÚ TÚC (18/11/2020)
3534 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020 _ ĐẶNG TRỌNG DŨNG - PHÓ GAI1M ĐỐC TRUNG TÂM DỊC... (18/11/2020)
3533 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020_ TRẦN TRỌNG LONG - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH ... (18/11/2020)
3532 QĐ-UBND NGÀY 24.9.2020 _ CỔ THẾ HÀNH - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG... (18/11/2020)
3114 QĐ-UBND NGÀY 20.8.2020 HỒ CẢNH HOÀI_ PHÓ TP TÀI NGUYÊN VÀ MT (18/11/2020)
2416 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - LÊ THỊ NGỌC DUNG - PHÓ HT MN HOA CÚC - BNL (18/11/2020)
2415 - QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - PHẠM THỊ CUỐI - PHÓ HT MN TUỔI THƠ - BNL (18/11/2020)
2414 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - NGUYỆN HUỆ - PHÓ HT TH LÊ LỢI (18/11/2020)
2413 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 PHẠM THỊ THU HƯƠNG - HIỆU TRƯỞNG TH NGUYỄN HUỆ ... (18/11/2020)
2412 QĐ - UBND NGÀY 207.2020_ ĐẶNG QUỐC VĂN - HIỆU TRƯỞNG TH PHÚ CƯỜNG - BN... (18/11/2020)
2411 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - QUÁCH VŨ HUYỀN TRANG - PHÓ HT TH TRẦN QUỐC TU... (18/11/2020)
2410 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 - LÊ XUÂN MIỆN - HIỆU TRƯỞNG THCS LÊ THÁNH TÔNG (18/11/2020)
2409 QĐ-UBND NGÀY 20.7.2020 _ DƯƠNG HUY HẢI - HIỆU TRƯỞNG THCS PHÚ HÒA (18/11/2020)
2407 QĐ-UBND NGÀY 17.7.2020_ ĐINH TÈO - TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (18/11/2020)
2406 QĐ-UBND NGÀY 17.7.2020 MAI THỊ CHI LIÊN - TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG TB VÀ ... (18/11/2020)
2405 QĐ-UBND NGÀY 17.72020_ NGÔ ĐĂNG THÀNH - TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T... (18/11/2020)
2034 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ NGUYỄN VĂN THÁI - PHÓ GĐ TRUNG TÂM GDNN - GDTX (18/11/2020)
2033 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ LÊ THANH TUẤN - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦN... (18/11/2020)
2032 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ NGUYỄN ĐÌNH CẢM - PHÓ GĐ BQL DỰ ÁN (18/11/2020)
2031 QĐ-UBND NGÀY 29.6.2020_ NGUYỄN CÔNG KHANH - PHÓ GĐ TRUNG TÂM GDNN - GD... (18/11/2020)
880 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG- PHÓ TP NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (18/11/2020)
879 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN VĂN TỨ _ HIỆU TRƯỞNG TH LIÊN SƠN (18/11/2020)
878 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020 _ NGUYỄN VĂN LĂNG - HIỆU TRƯỞNG TH LIÊN SƠN (18/11/2020)
877 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN VĂN PHÚC - HIỆU TRƯỞNG TH LÊ VĂN TÁM (18/11/2020)
876 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ LÊ VĂN HUY DŨNG - HIỆU TRƯỞNG TH NGUYỄN HUỆ (18/11/2020)
875 QĐ-UBND NGÀY 20.3.202 _ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - PHÓ HT MN SUỐI NHO (18/11/2020)
874 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG_ PHÓ HT TH KIM ĐỒNG (18/11/2020)
873 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020 _ ĐỖ VIẾT CHUẨN- HIỆU TRƯỞNG TH MẠC ĐĨNH CHI (18/11/2020)
872 QĐ-UBND NGÀY 20.3.2020_ NGUYỄN THỊ THÚY VANG - HIỆU TRƯỞNG MN HOA HỒNG (18/11/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.