Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Cải Cách Hành Chính

 
Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển ... (06/01/2021)
Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
​Quyết định4808/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v công bố ... (29/12/2020)
​Quyết định4808/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v công bố TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giâir quyết của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
658 QĐ-UBND NGÀY 02.03.2020_ GIAO BIÊN CHẾ 2020 (14/12/2020)
658 QĐ-UBND NGÀY 02.03.2020_ GIAO BIÊN CHẾ 2020 Xem tiếp...
Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày ... (12/11/2020)
Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện theo Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
Nghị quyết số 17NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm... (08/11/2020)
Nghị quyết số 17NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 Xem tiếp...
Nghị quyết số 52-NQTW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sánh chủ... (06/11/2020)
Nghị quyết số 52-NQTW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sánh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Xem tiếp...
TIN BÀI TUYÊN TRUYỀN CCHC (06/11/2020)
TIN BÀI TUYÊN TRUYỀN CCHC Xem tiếp...
Nghị quyết số 19NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (06/11/2020)
Nghị quyết số 19NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII Xem tiếp...
Nghị quyết số 18NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (06/11/2020)
Nghị quyết số 18NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII Xem tiếp...
​Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ ch... (06/11/2020)
​Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Xem tiếp...
​Kế hoạch cải cách hành chính huyện Định Quán năm 2020 (06/11/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.