Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định thu hồi đất Cập nhật: 27-12-2017 11:40
Quyết định thu hồi đất
 

​QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

 
1 Quyết định​ thu hồi giấy CN QSDĐ số CC 739950 ngày 05/8/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liêm và bà Nguyễn Thu Thủy tại xã Gia Canh​​​​ QĐ 2933.pdfQĐ 2933.pdf
2 QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số Y 787909 ngày 21/08/2002 đã cấp cho ông Lục A Pẩu và bà Lục Lập Phương tại xã Phú Vinh 2620.pdf2620.pdf
3​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AO 158126 và AO 158127 ngày 31/12/2008 đã cấp cho ông Lê Đình Hân tại xã La Ngà 3619.pdf3619.pdf
​4 ​Quyết định thu hồi giấy CN QSDĐ số CC 739950 ngày 05/8/2016 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Liêm và bà Nguyễn Thu Thủy tại xã Gia Canh​ 3049.pdf3049.pdf
​5 ​Quyết định hủy giấy CN QSDĐ số AD 260851 ngày 13/6/2005 đã cấp cho ông Nguyễn Viết Hùng và bà Nguyễn Thị Hương tại xã Gia Canh​ 3050.pdf3050.pdf
6​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 394748 ngày 15/7/2013 đã cấp cho ông Tiết Dắt Cẩu và bà Dường Sau Phóng 3254.pdf3254.pdf
7​ ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 699238 ngày 25/12/2013 đã cấp cho ông Diệp Văn Mủn và bà Hoàng Thị Cú 3255.pdf3255.pdf
​8 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số T 113304 ngày 25/12/2013 đã cấp cho bà Lâm Thị Kéo và ông Diệp Văn Sáng​ 3256.pdf3256.pdf
​9 ​QĐ v/v đề nghị hủy giấy CN QSDĐ số A 553415 ngày 12/5/1991 đã được cấp cho ông Nguyễn Văn Tú​ 34209_1.pdf34209_1.pdf
10​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số C 119117 ngày 11/9/1996 đã được cấp cho ông Võ Văn Phước​ 34210_1.pdf34210_1.pdf
11​ ​QĐ v/v hủy giấy CN QSDĐ số K 226509 ngày 12/03/1997 đã cấp cho bà Lý A Sằn 34210_1.pdf34210_1.pdf
​12 ​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ số AQ 011053 ngày 09/12/2008 đã cấp cho bà Trương Thị Ánh Hồng và ông Trần Văn Thu 33121_1.pdf33121_1.pdf
​13

​QĐ v/v thu hồi giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 641840 ngày 31/08/2015 đã cấp cho bà Lương Thị Tư​ 33122_1.pdf33122_1.pdf
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.