Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Thông tin về Phòng chống tham nhũng Cập nhật: 13-07-2017 07:50
Tài liệu về phòng chống tham nhũng

 
Luật phòng, chống tham nhũng :​ L55QH.pdfL55QH.pdf
​Sửa đổi, b​ổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng :  27_suadoi_chongthamnhung.pdfsuadoi_chongthamnhung.pdf
Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng :  ND59-2013-ND_CP.pdfND59-2013-ND_CP.pdf
 
​​STT​​ TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THÔNG TIN​
​1 Phòng VH & TT VH.rarBộ thủ tục hành chính ngành VH&TT.rar
TTTT.rarBộ thủ tục hành chính ngành TT&TT.rar
2 Phòng Tài chính Kế hoạch ​​CV619.pdfPhòng Tài chính Kế Hoạch.pdf
3​ Phòng Y tế pyte.pdfPhòng Y tế.pdf
4 ​Phòng Dân tộc pdantoc.pdfPhòng Dân tộc.pdf
​5 Đài Truyền thanh dai truyen thanh.pdfĐài Truyền thanh.pdf
​6 Phòng Tư pháp danh mục công khai  gửi PVHTT- năm 2017.signed.pdfdanh mục công khai năm 2017.signed.pdf
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI CỦA PTP.docxPhòng Tư pháp.docx
 
 
 
 
 
 
 
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.