Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Cập nhật: 05-09-2017 12:55
Sáng ngày 1/9/2017, Huyện uỷ Định Quán tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Ru - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Huyện uỷ Định Quán đã thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ theo chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; kịp thời tham mưu cấp uỷ cùng cấp xây dựng các văn bản, cụ thể hoá đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đến nay, Đảng bộ huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng gồm 16 chi bộ cơ sở, 25 đảng bộ cơ sở với 1 đảng bộ bộ phận, 289 chi bộ trực thuộc. Về đội ngũ cán bộ: khối Đảng, đoàn thể có 56 cán bộ công chức; khối chính quyền huyện có 203 công chức, viên chức; khối cơ sở xã, thị trấn có 310 người. Qua thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Đa số cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm, hầu hết các bộ lãnh đạo đảng, đoàn thể, cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, cấp cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác cán bộ tại tại cơ sở, công tác chọn cử cán bộ đề xuất đưa đi đào tạo gắn với quy hoạch cán bộ và bố trí cán bộ sau đào tạo; ưu điểm, hạn chế qua thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn.

Toan canh tai hoi nghis.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Văn Ru ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của của Đảng bộ huyện Định Quán trong quá trình thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; đề xuất các chủ trương thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyết Mai 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.