Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Huyện Định Quán chú trọng giáo dục phẩm chất cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính Cập nhật: 16-08-2017 06:37
Xuất phát từ những yêu cầu thực tế, công tác cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm quyết định sự thành công của huyện Định Quán trong quá trình xây dựng phát triển, hội nhập, đặc biệt là trong tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới tại địa phương. Trong đó, việc chú trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán bộ công chức viên chức được huyện xem là yếu tố quan trọng nhất.


Toàn cảnh buổi sinh hoạt trước cờ sáng thứ 2 hàng tuần

Cứ vào 7giờ sáng thứ hai hàng tuần, tất cả các cán bộ công chức viên chức làm việc tại UBND huyện Định Quán và các phòng ban, đơn vị liên quan đều có mặt để tham gia lễ chào cờ và theo dõi các nội dung sinh hoạt dước cờ. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư Pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Đài Truyền thanh là 4 đơn vị được phân công phụ trách xây dựng nội dung sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Những tấm gương người tốt việc tốt, Những thông tin về chính sách, bộ luật mới cùng các nội quy, quy chế đối với cán bộ công chức viên chức... đều được thông tin trong buổi sinh hoạt này. Qua đó, góp phần, giáo dục rèn luyện, đạo đức, tác phong và phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân của đội ngũ “công bộc” huyện nhà. Đây là một nội dung trọng yếu quyết định sự thành công của công tác cải cách hành chính mà Định Quán đang nỗ lực thực hiện.

 Bộ phận tiếp nhận  trả kết quả huyện ĐQ.jpg
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Định Quán

ông Mai Văn Thuận, chuyên viên văn phòng HĐND-UBND huyện Định Quán, cho biết:“Tại UBND huyện Định Quán thì sáng thứ hai hàng tuần đều thực hiện nghi thức chào cờ. Và sau phần nghi thức chào cờ thì sẽ triển khai phần sinh hoạt dưới cờ. Các nội dung sinh hoạt bao gồm các thông tin về tình hình an ninh, chính trị ,văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, các hoạt động quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, các văn bản Quy phậm pháp luật và những gương về người tốt việc tốt. Thông qua các thông tin, gương người tốt việc tốt thì cán bộ công chức viên chức chúng tôi được trang bị kiến thức để phục vụ cho chuyên môn và từ đó qua gương người tốt việc tốt chúng tôi sẽ nâng cao đạo đức công vụ của mình và góp phần phục vụ cho nhân dân”.

Được biết ngoài nội dung này thời gian qua, Định Quán đã thực hiện cải cách hành chính bằng những hoạt động cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính ở địa phương; Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, tư pháp; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền địa phương. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đặc biệt là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ và hiện đại hóa hành chính công nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân và huy động sự tham gia của người dân, tổ chức vào hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.
Thanh Danh – Hữu Cường
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.