Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2017 Cập nhật: 02-06-2017 01:45
Sáng ngày 02/6/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2017. Tới dự Hội nghị có các đồng chí là Báo cáo viên Huyện ủy, Báo cáo viên Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí phụ trách tuyên huấn của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên Huyện ủy trình bày các chuyên đề: công tác tôn giáo và hoạt động của các tổ chức, phần tử lợi dung tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta thời gian gần đây; dự báo tình hình và những vấ​n đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới; triển khai những nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII) như: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trường Tiến – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, cần tập trung tuyên truyền những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội (khóa XIV); tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về thực hiện phong trào “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

bcv51788.jpg
Quang cảnh hội nghị 

Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.