Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII Cập nhật: 26-05-2017 12:48
Ngày 25/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán tổ chức triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) qua hình thức trực tuyến. Về dự hội nghị có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII); trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; phó các ban HĐND huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể CT - XH huyện; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư, phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai những nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII) như: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, Hội nghị Trung ương lần này cũng đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và việc thi hành kỷ luật cán bộ do có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ...

 tkn.jpg
Quang cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, lãnh đạo chủ chốt các cấp tiếp tục nghiên cứu sâu và có kế hoạch triển khai tốt các kết quả của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

 Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.