Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn xã Phú Lợi Cập nhật: 20-04-2017 01:30
Nhằm tăng cường công tác giáo dục ý thức đề cao cảnh giác PCCC trong nhân dân, các tổ chức kinh doanh, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC, thực hiện tốt phương châm “tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra”, chiều ngày 13/4/2017, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 và xã Phú Lợi, huyện Định Quán tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn xã năm 2017


Triển khai xây dựng điển hình tiên tiến PCCC tại xã Phú Lợi

Là xã đầu tiên tại huyện Định Quán xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC, trong năm 2017, theo kế hoạch, xã Phú Lợi tiếp tục rà soát, củng cố các Tổ tự quản tại địa bàn các ấp, phát động phong trào, nâng cao ý thức an toàn PCCC của toàn thể nhân dân; định kỳ hàng tuần, hàng tháng kiểm tra về công tác PCCC và các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho việc PCCC; thực hiện và duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn PCCC; tham mưu, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn PCCC. Bên cạnh đó, xã tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC; bổ sung phương án PCCC và phối h​ợp với phòng Cảnh sát PCCC số 5 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Phấn  đấu trong năm 2017, xã Phú Lợi thực hiện hoàn thành các tiêu chí; được Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai công nhận là xã điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

Tuyết Mai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.