Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Cập nhật: 19-10-2016 01:29
Sáng ngày 19/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Định Quán đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Các địa phương, đơn vị trong huyện đã có nhiều hình thức, phương thức triển khai đa dạng, phong phú, đã thật sự thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thông qua các hội thi kể chuyện, cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình; xây dựng bổ sung quy chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị và quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên xem đây là thước đo, làm cơ sở chuẩn mực để đánh giá cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một  số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện nhà trong thời gian qua.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm​ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

tk03.jpg 
Đồng chí Đào Văn Phước - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
tk03b.jpg 
Quang cảnh Hội nghị

​Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.